คนสองคนอยู่ด้วยกันเป็นธรรมดาที่จะต้องมีเรื่องราว เกิด ปัญหาจุกจิกกวนใจกันอยู่บ้าง ในบางครั้งอาจต้องทะเลาะกัน ดักฟังไร้สาย  แต่ขอให้คิดอยู่เสมอว่าไม่ควรทะเลาะกันให้ลูกเห็น เมื่อเกิด ปัญหาขึ้น ควรพยายามพูดคุยกันในที่ล้บตาจะเป็นการดีที่สุด เพราะไม่อย่างนั้น อาจส่งผลถึงจิตใจของลูกโดยตรง เขาอาจจะ รู้สึกอึดอัด เกิดความสับสนขึ้นภายในใจ เขาไม่รู้ไม่เข้าใจใน ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าใครผิดใครถูก หรือว่าจะอยู่ข้างไหนดี เพราะ ทั้งสองคือพ่อกับแม่ของเขา การทะเลาะกันนั้นหากว่าเกิดขึ้น บ่อยๆ ลูกอาจคิดไต้ว่าพ่อแม่นั้นไม่ไต้รักกันเลยกิเป็นไตเด็กนั้นควรจะมีการพัฒนาตามวัย ช่วงวัยเด็กๆ ชั้น ประถมศึกษา เขาก็ต้องการเล่นสนุกสนานก้บเพื่อนวิ่งเล่นไปวันๆ หากพ่อแม่เคร่งเครียดเรื่องการเรียนมากเกินไป ไม่มีเวลาทำ กิจกรรมที่สนุกสนานกับเพื่อนๆ วันๆ เอาแต่อ่านหนังสือ และก็ เรียนพิเศษ การยัดเขียดความรูให้เขาเยอะมากจนเกินไป จะ ทำให้ชีวิตเขาขาดการพัฒนาการทางต้านร่างกาย ต้านอารมณ์ ความรู้สึก และการเข้าสังคมไป ควรให้เขาได็วิ่งเล่นกับเพื่อนๆ มีกิจกรรมสนุกๆ ร่วมกันบ้าง เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการพ่อแม่ควรวางแผนอนาคตเอาไวให้ลูกบ้าง เพราะบาง สิ่งที่เขาเลือกอาจมีการผิดพลาดได้ เพราะทัศนคติในการมอง โลกของเขายังเยาว์นัก  เครื่องดักฟังระยะไกล อาจตัดสินใจไดไม่ดีเท่าไหร่นัก พ่อแม่ จึงควรมีแผนสำรองเผื่อไว์ในใจ เผื่อเกิดมีปัญหาขึ้นมา เช่น เรียนไม่จบมัธยมปลาย ไม่อยากเข้ามหาวิทยาล้ย หรือว่าสอบ เข้ามหาวิทยาลัยของรัฐไม่ได้จะทำอย่างไร พ่อแม่ต้องช่วยเขา คิด ต้องแนะแนวทางเดินให้เขาใหม่ หากปล่อยให้เขาตัดสินใจ เอง คิดเอาเอง อาจไม่ดีเท่าที่ควร เพราะเด็กอาจทำอะไรตามใจ ตนเองหรือตามเพื่อนฝูง พ่อแม่ควรมีการวางแผนเผื่อเอาไว้เช่น หากเขาไม่ต้องการเรียนต่อ ก็อาจต้องทำอาชีพอิสระ เช่น การ ค้าขาย เอนทรานซ์ไม่ติดก็เข้ามหาวิทยาลัยเปิด ซึ่งมีอยู่มากมาย เป็นตัน

 

เครื่องดักฟัง

Comment

Comment:

Tweet