ร้าย ถ้าคุณพยายามคิดถึงปรัชญาจริงๆ ของชีวิต ว่าโลกเรากำเนิด เกิดมาพร้อมกับสิง 2 สิงอยู่แล้ว คือสิง,ที่ต้องเป็นสีดำ และสิขาว เครื่องติดตามยี่ห้อไหนดี  เรา เห็นคนที่สวย และหล่อ เมื่อมีคนที่ไม่สวย ไม่หล่อต่างหากเล่า เราจึง ได้รู้ว่าสิงใดคือสิงที่เรียกว่าสวย และหล่อ แต่เพราะมีคนที่เลวร้ายนั่น แหละจึงทำให้เรารู้ว่าใครคือคนที่ดีที่งาม คุณจึงควรพยายามเข้าใจโลก เข้าใจชีวิต อย่ามองชีวิตในแง่ลบ คุณจะต้องสร้างภาพบวกให้ชีวิตและ โลกนี้ ว่าโลกนี้ยังมีสิงที่งดงามอย่างแน่นอน และชีวิตก็ไมใช่เรื่องที่เลว ร้ายนัก ถ้าหากเราจะใช้มันให้เป็น ถ้าหากเราจะรื่นรมย์กับมันให้1เด้ ถ้า เราจะดำเนินชีวิตไปอย่างพอใจ  อุปกรณ์ติดตามตัว ชีวิตนี้ก็ไม่น่าจะถูกมองในแง่ลบเกินไป นัก การพยายามสร้างทัศนคติที่ดีต่อชีวิตและโลกนี้จะทำให้คุณคลี่คลายจากความเครียดต่างๆ ได้อย่างแน่นอน อย่ายึดติด อย่ามอง แต่สิงที่เลวร้ายแล้วเกลียดชังมัน นั่นจะทำให้สภาวะจิตใจของคุณยํ่าแย' ไปมากกว่าการทีร้สืกเครียดอีกด้วยซํ้า แรความเครียดบางอย่างเกิดขึ้นจากเรื่องที่คุณจะต้องรับผิดชอบ ต่อชีวิตของคนอื่น คุณจึงรักีกเครียดและกดดัน ทั้งๆ ที่คุณก็ไม่ได้ รังเกียจหรือผินทนที่จะรับผิดชอบ แต่ภาระหน้าที่เช่นนั้นอาจจะกดดัน คุณทางอ้อมความเครียดลักษณะนี้ เป็นต้นว่า ความเครียดของหัวหน้า งานหรือผู้บริหาร ที่จะต้องมีลูกน้องมากมายในความดูแล หากเกิด สภาพเศรษฐกิจที่วิกฤต คุณก็อาจจะเครียดเพราะคุณจะต้องรับผิด ชอบชีวิตของลูกน้องมากมาย คุณไม่สามารถจะไลใครออกได้ ในขณะ เดียวกันคุณก็เครียดที่ไม่สามารถจะหมุนเงินให้ทันจ่ายเงินเดือนของ พวกเขาด้วยหรือที่มีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เรียกว่า วงในกรณีที่คุณจะต้องดูแลน้องคนหนึ่งที่พิการ โดยที่คุณก็ รู้สืกเครียดว่า ทำไมคุณจะต้องมารับผิดชอบเขา และคุณรู้สืกว่ามัน หนักหนาเกินไปสำหรับคุณ แรกๆ คุณก็ดูแลได้ดี แต่ต่อไปคุณก็ร้สืก ว่ามันเป็นเรื่องยาก เพราะคุณไม่สามารถจะหาเงินมาได้มากพอที่จะ ดูแลเขาหรือคนในครอบครัว จึงสร้างแรงกดดันต่างๆ ให้คุณจนคุณ รู้สืกเครียดกับการที่จะต้องรับผิดชอบใครๆในกรณีใดๆ ก็ตามนอกเหนือจากตัวอย่างนี้ ถ้าเป็นความเครียด เพราะจะต้องรับผิดชอบชีวิตใครคนหนึ่ง หรือหลายคน คุณจะต้อง ขจัดความเครียด'นั้น'ออกไไณีห1ด้ ซึ่งแน่นอนว่าคงจะไมใช่การผละออก จากความรับผิดชอบที่มีต่อคนเหล่านั้น ถ้าคุณไม่สามารถทำได้ แต่ คุณจะต้องพยายามเรียนรัที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองและ ของคนที่คุณรับผิดชอบให้ได้ตรงจุดกึ่งกลาง คือไม่ใช่เป็นฝ่ายทีทุ่มเท รับผิดชอบให้กับคนผู้นั้นจนต้องฝืนทนและรู้สิกว่าตัวเองไม่สบายใจ คุณ ควรจะคิดถึงตัวเองบ้าง สัญญาณติดตามรถยนต์  และพยายามคิดว่าคุณไม่มีศักยภาพมากพอที่ จะรับผิดชอบให้ได้ดีที่สุด ถ้าคุณทำได้แค,ไหนคุณก็ควรจะทำได้แค่นั้น คุณจะต้องนำปัญหาหรือสิงที่เป็นเรื่องหนักหนาสาหัสสำหรับคุณออก เครื่องติดตามรถราคาถูก  มาชี้แจง ให้คนผู้นั้นเชื่อใจได้ว่าคุณสามารถรับผิดชอบได้เพียงเท่านั้น เท่านี้ ไมใช่ทั้งหมดดังที่ใครๆ คาดหวัง คุณไม่สามารถทำขนาดนั้นได้ คุณจะต้องแสดงความเป็นจริงออกมา ไมใช่แบกไว้คนเดียวจนกระทั่ง คุณเครียด และเกิดเหตุรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปกว่านั้น ซึ่งคงจะเป็นเรื่อง ที่น่าเสืยดายที่สุด

 

เครื่องติดตาม

Comment

Comment:

Tweet