ประเภท จิตใจที่คับแคบโม่เ0นพลดีต่อตนเองคุณเป็นคนจิตใจคับแคบและตามใจตัวเอง หากคิดจะหล่อเลี้ยง ความรักของคุณไว้ คุณต้องสนใจข้อต่างๆ เหล่านี้ชอบพูดเรื่องคนอื่น คือข้อบกพร่องของคุณ คุณต้องระวังให้มากชอบงอนคนรักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง แต่ท่าทีของคุณ มักจะเอาแต่ใจ เครื่องติดตามขนาดเล็ก ข้อบกพร่องชนิดนี้คุณจึงต้องระวังคิดอยากจะรักษาความรักเอาไว้ คุณต้องเปิดใจให้กว้างกว่านี้สน่หอยู่หนใด...ช่วยที (จะมีรักแล้ว)ในยามที่คุณได้ยินคำบอกรักของผู้ชาย อะไรคือสิ,งที่คุณคีดถึงเป็น อันดับแรกตั้งแต่โบราณมาแล้วเมื่อผู้ชายบอกรักผู้หญิง สิ่งที่ผู้หญิงสนใจใคร่ รู้ที่สุดคือผู้ชายชอบตนเองตรงจุดไหนพอรับคำบอกรักจากผู้ชายแล้ว ผู้หญิงก็เริ่มคิดถึงคุณค่าความเป็น ผู้หญิงของตัวเอง เธอจำเป็นต้องคิดไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบว่าคุณค่า ของตัวเองในความคิดของเธอกับการตัดสินของผู้ชายจะตรงกันหรือไม่ เหตุผล ที่ผู้ชายรักผู้หญิงมีอยู่ร้อยแปดพันอย่าง ที่'ว่าตรงกัน'ใน'ที่นี้หมายถึง ว่าส่วนใดของผู้หญิงกันแน่ที่ดึงดูดใจผู้ชาย? สติปัญญา ความสามารถ เครื่องติดตามไร้สาย ท่าที ต่อการดำเนินชีวิต หรือคุณสมบัติพิเศษแห่งความเป็นผู้หญิง หรืออุปนิสัย ใจคอ เป็นต้นนี่แหละคือความงดงามของผู้หญิง ดังนั้นในยามที่รักกันผู้หญิงจึง ติดตามตัวบุคคล  ต้องรู้ถึงจุดสำคัญแห่งเสน่ห์ของตนเอง ผู้ชายที,มีความรู้สึกสอดคล้องกับ ข้อดีที่มีในตัวคุณและรักคุณด้วยใจจริง เขาก็เป็นคนที่คุณสามารถฝากผี ฝากไข้กับเขาได้เหมือนคำกล่าวที่ว่า รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะทั้งร้อยครั้งเป็นแน่ข้อทดสอบต่อไปนี้ จะบอกคุณว่าจุดที่น่ารักของคุณในสายตาของ ผู้ชายอยู่ตรงไหน วิธีทดสอบใต้คุณตอบคำกาบข้างล่างนใต้เสร็จภายในเวลา นาที ข้อใดที่คุณตอบว่าใช่ใต้ทำเครื่องตมาย  ถ้าใม่ใช่ใต้ทำ เครื่องดมาย คุณมีเพื่อนมากไหมขณะซื้อของมักจะเลือกจนตาลายจนไม่รู้จะซื้ออะไรบางครั้งจะไม่สบายใจอย่างไม่มีเหตุผล ขณะถูกผู้คนตำหนิจะกลุ้มใจมากขณะจะเริ่มทำงานเป็นต้องคิดแล้วคิดอีกก่อนออกนอกบ้านต้องตรวจความเรียบร้อยภายในบ้านหลายๆเกี่ยวกับการกีฬาชอบดูแต่ไม่ชอบเล่นไม่ชำนาญในการแสดง เครื่องติดตามมือถือ ความคิดเห็นต่อหน้าผู้คนไม่กล้าเสี่ยงภัย?เมื่อเห็นผู้อื่นมีความยากลำบาก ติดตามรถยนต์ หากไม่ใช่คนที่ตนเองรู้จักจะไม่ทำงานละเอียดรอบคอบมากชอบอยู่คนเดียวเมื่ออยู่ต่อหน้าคนรักมักจะพูดไม่ออกมีความรู้สึกเฉียบไวต่อความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามยามใดเมื่ออกหักก็ยากที่จะลุกขึ้นมาใหม่ทำที่ตนเองไม่คิดจะทำไม่ว่าผู้อื่นจะว่าอย่างไรก็จะทำยามใดเมื่อเริ่มต้นปึกงานอะไรบางอย่างก็จะพยายามปึกอย่าง

 

เครื่องติดตาม

Comment

Comment:

Tweet