สัมพันธ์ในครอบครัว ในโลกและธุรกิจในชีวิตของเรา เรามีความจำเป็นที่ จะต้องเลิอกและข้อสำคัญจะต้องเลีอกอย่างถูกต้องด้วยเมื่อใดที่เราตระหนักได้ว่าพลังที่จะเอาชนะบัญหาต่าง ๆ มีอยู่ในตัว เราเอง เราก็จะเลิกที่จะมองหาคนหรีอสถานการณ์อื่นภายนอกมาช่วยคุณ เมื่อเราเริ่มมองตัวเราเองอย่างฉลาด เราจะพบว่าเราเองมีขุมทรัพย์ภายใน หริอความคิดภายในหริอพลังทางสมอง พลังนี้ทำให้เราเข้าใจกระบวนการ ทางความคิดและทัศนคติของเราเอง ดักฟังมือถือ เมื่อเราเริ่มตระหนักว่าพลังที่จะช่วยให้ข้อมูลเ เราเป็นอย่างที่เราอยากจะเป็น ที่จะได้รับลิงที่เราอยากจะได้รับอยู่ในตัวของ เราเอง เราก็สามารถที่จะเริ่มชีวิตทีประสบความสำเร็จได้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า ไม่มีอะไรที่ยงใหญ่เกินไปที่จะสำเร็จได้หากผู้ทำเชื่อว่าในตัวยองเขามีพลังที่ ยิ่งใหญ่กว่า เหนีอกว่าอุปสรรคต่าง ๆ  ดักฟังระยะไกล ที่ขวางหน้าอยู่ข้าพเจ้าแน่ใจว่าใครก็ตามที่เชื่ออย่างนี้จะถูกมิตรสหายหริอคนใกล้ชิด หัวเราะเยาะ เพราะพวกเขาคิดว่าคนที่เชื่ออย่างนั้นโง่บัดชบและการกระทำ นั้นก็แสนจะโง่ พวกเขาจีป๋ดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความยากลำบาก รุมล้อม  ดักฟังเสียง ด้วยโรคภัยไข้เจ็บและความยาดแคลนและจะเป็นอย่างนั้นจนกว่าความตาย จะมาเยีอนซั๋งเกิอบจะเหมีอนแอนตี้ไคลแมกย์ คุณล่ะ คุณอยากจะเป็นเหมีอน คนหลงทางเหล่านั้น หริอจะเป็นคนที่รู้ว่าในตัวของคุณมีพลังอันยิ่งใหญ่ จงเริ่มใช้พลังที่สร้างสรรค์ของจิตใจของคุณ จงใช้พลังของมโนภาพ ยองคุณ เพราะว่าความคิดของคุณเป็นกระแสที่ทำให้เคริ่องยนต์ของพลังนี้ ทำงาน จงรวมพลังความคิดของคุณเข้ากับจิตใต้สำนิก แล้วคุณจะกลาย เป็นคนที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม ลองทำดูลิคุณจะพบว่าคุณได้คันพบกุญแจที ดักฟังโทรศัพท์ สามารถไยไปส่การแก้บัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิตยองคุณ พูดง่าย ๆ ก็คิอ คุณสามารถทำทุกอย่างที่คุณคิดว่ายากพอที่คุณจะทำได้ ข้าพเจ้าขอยีนยัน อีกครั้งว่า คุณสามารถทำทุกอย่างที่คุณคิดว่าคุณทำได้  เครื่องดักฟังนำเข้า ที่ไม่ยากเกินความ สามารถของคุณ แต่ข้อสำคัญชัยชนะ ความสำเร็จจะต้องเกิดขี้นในใจของ คุณก่อน จงมองดูตัวเองและเห็นว่าตัวเองได้บรรลุลิงที่ปรารถนา และแล้ว มันจะเป็นของคุณตลอดไป

 

เครื่องดักฟัง

Comment

Comment:

Tweet