ข้าพเจ้าคุยกับเพีอนคนหนี้ง เธอเป็นแม่ม่ายฐานะไม่ดีนัก เธอเพงจะ เซ็นค่าประกันลูกซาย'ในการส์อกีด้าร้ไฟฟ้า เพีอนของข้าพเจ้าหวาดกลัวเนี้อง จากเกรงว่าจะมีอะไรผิดพลาดเกี่ยวกับการขึ้อ ข้าพเจ้าจีปืถามเธอว่า แล้วทำไมคุณถึงเปีน,, เธอตอบข้าพเจ้าว่า “ลูกชายไม่ยอมรอ,, ช่างเป็นการ จ่ายที่แพงอะไรอย่างนี้ ขณะที่ลูกชายเล่นกีตาร์ไฟฟ้าอย่างไม่ใคร่จะช่านาญ นัก มารดาของเขาแทบจะตายเพราะความกลัวและเพราะราคาของความไม่ อดทนยองลูกชาย ตัวอย่างที่เศร้าที่สุดที่ข้าพเจ้าเพิ่งจะพบโดยบังเอิญเมี่อ เครื่องดักฟังราคา เร็ว ๆ นี้ คีอข้าพเจ้าอ่านพบเรื่องราวยองเด็กผู้ชายคนหนี้งในหนังลัอพิมพ์ ท้องถน เด็กคนนี้ถูกล่งไปอยู่บ้านตัดลันดานโทษฐานขโมย ผู้พิพากษาถาม ดักฟังไร้สาย  เขาว่าถ้าเขาขอเงินมารดาของเขา มารดาของเขาจะไม่ให้เงินเขาใช่ไหมเด็ก คนนี้นดอบว่าใช่ แล้วผู้พิพากษากีถามถีงเหตุผลว่าทำไมเขาถิงขโมยเงิน เขา ตอบว่า “แม่กลับบ้านหกโมงครึ่ง แต่หนังใยหกโมงตรง รวิตยองเด็ก ผู้ชายคนนี้ต้องด่างพร้อยเพราะเวลาเพียงสามลับนาทีเท่านั้นเอง ราคาของ ความไม่อดทนช่างแพงอะไรอย่างนี้บางคเป็ล่วนที่แพงทีสุดของความอดทนคีอการเกี่ยวข้องกับผู้อีนซึ่ง เครื่องดักฟังโทรศัพท์มือถือ ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป โดยเฉพาะคนป่วย คนไม่สบายจะหงุดหงิดและโกรธ ง่าย ตังนั้นคนที่อยู่ใกล้รดจะต้องอดทนมากที่สุด เพราะคนเหล่านี้จะพูดถีง แด่ลังที่ขมยีน เราต้องยอมรับว่าตอนนั้นไม่ใช่ตัวเยาพูด ความเจ็บป่วยด่างหาก ที่พูด ไม่ใช่คนดีที่เรารู้จัก คุณเห็นหริอยังว่าความไม่อดทนราคาแพง ส่วน ความอดทนไม่ต้องซึ่อหาเด็กและวัยรุ่นส่วนมากจะรู้ลักหงุดหงิด ทนพ่อแม่ไม่ไต้ รำคาญเมีอ พ่อแม่อยากรู้ว่าคุณ เครื่องดักฟังระยะไกล ไปไหนมาและกำลังทำอะไร นั้นไม่ใช่เพราะกำลังโกรธ แต่เป็นเพราะพ่อแม่กังวลเป็นห่วงและเอาใจใส่อย่างมาก ความเอาใจใส่ของ พ่อแม่มิค่ามหาศาล โปรดรำลึกไว้ว่าราคาของความไม่อดทนสูงนัก คุณจะ ไม่ต้องจ่ายหากคุณหยุดและคิดที่จะเลึอก เพราะจะมิทางเลึอกให้คุณเสมอ

 

เครื่องดักฟัง

Comment

Comment:

Tweet