เขาว่าผมใช้เลขาฯ เปลือง เป็นเรื่องราวของคนรูใจ, รู้จักนิสัย, ความคิด และใกล้ชิดเจ้านายที่สุดในที่ทำงาน นั่นคือ...เลขานุการเลขาฯ เปรียบเสมือน “แก้วสารพัดนึก" ของเจ้านาย คอยดูแลรับ นัดหมาย, เครื่องติดตามตัวระยะไกล ลับหลีกกีดกันคนที่นายไม่พึงจะพบ, รักษากฎระเบียบ, เก็บ รวบรวมเอกสาร, โอปะเรเตอร์, แม่บ้าน, เป็นทูตประจำตัว ฯลฯ สารพัด หน้าที่ที่เจ้านายต้องการให้เป็นหน้าที่เลขาฯ ย่อมมีบทบาทมากกว่าโรงเรียนสอนหรือตำราเลขา- นุการทั่ว ๆ ไป หนังสือเล่มนี้จึงมืกลิ่นอายมาจากการถ่ายทอดรวบรวม ประสบการณ์ล้วน ๆ ผ่านการกลั่นกรองในภาคสนามจริงทั้งนั้นซึ่งแน่นอน เคล็ดลับหรือเทคนิคต่าง ๆ เป็นคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ ตัว เช่น การปันเลขาฯ ติดตามโทรศัพท์ ให้เป็นผู้จัดการ เหมือนการเขียนเรื่องจริงให้เหมือน นิยายฉันใดฉันนั้นจึงมิใช่เรื่องแปลก เมื่อสุจินต์ จันทร์นวลบอกว่า เขาว่าผมใช้เลขาฯเปลือง สำนักพิมพ์มติซน ณสุจินต์ จันทร์นวลกับผมรู้จักกันมาร่วม ๒๐ ปีแล้ว เริ่มจากการรู้จักในฐานะ “แหล่งข่าว’' กับ "นัก ข่าว” ด้วยในช่วงนั้นคุณสุจินต์เป็นผู้บริหารของ บริษัทแห่งหนึ่งในเครือกลุ่มศรีกรุง ขณะผมทำงาน อยู่ที่หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจต่อมาควาสัมพันธ์ก็พัฒนากลายเป็นเพื่อน ผู้พื่กับเพื่อนผู้น้องแทนจากความสัมพันธ์ที่สนิทแน่นระหว่างผมกับ คณสุจินต์ ทำให้ผมได้รับทราบเรื่องราวหลากหลายจากคุณสุจินต์มาตลอด โดยเฉพาะเรื่องงานที่คุณสุจินต์รับผิดชอบอยู่ เมื่อรับรู้ ก็ประทับใจ ชอบใจในสไตล์การทำงานของคุณสุจินต์ เขาว่าผมคือมืออาชีพ คือหนังสือเล่มแรกของคุณสุจินต์ ซึ่งเป็น ผลจากการถูกผมชักชวนให้เขียนเล่าประสบการณ์การทำงานเป็นตอน ๆ ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ และท้ายสุดก็รวบรวมเป็นเล่ม หนังสือเล่มนี้ดีอย่างไร ประสบความสำเร็จขนาดไหน คงไม่ต้อง บอก เพราะต้องพิมพ์ซํ้าถึง  วงจรติดตาม ๑๓ ครั้งเข้าไปแล้วมีหนังสืออยู่ไม,กี่เล่มในประเทศนี้ที่มีการพิมพ์ชํ้ามากขนาดนั้น ความสำเร็จของงานเขียนสำหรับคุณสุจินต์ นอกเหนือจากลีลาที่ กระชับ ทันสมัย ไม่เยิ่นเย้อแล้ว จุดหลักน่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาเพราะ เครื่องติดตามไร้สาย เป็นการนำเอาประสบการณ์การทำงานของจริงมาบอกเล่า โดยเจ้าของประสบการณ์เองเป็นตำราการบริหารแบบไทย ๆ ที่ไม่ต้องอ้างอิงทฤษฎีอะไรให้รก รุงรัง ชวนให้น่าเบื่อหน่ายยามอ่านผมเคยถามตัวเองหลายครั้งว่า เคล็ดลับความสำเร็จด้านการบริหาร ของคุณสุจินต์ที่สร้างความประทับใจให้กับผมมากมีอะไรบ้างก็เยอะแยะไปหมด แต่ที่ยิ่งใหญ่สุดน่าจะเป็นเรื่องของการให้ โอกาสลูกน้อง

 

เครื่องติดตาม

Comment

Comment:

Tweet